Anunt public convocare sedinta

ROMANIA JUDETUL ALBA PRIMARIA GÂRBOVA Str. Vaii nr.452,tel.0258748118,fax 0258748101 E-mail girbova@ab.e-adm.ro 4209 din 24.08.2020 A N U N Ț ========== În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că Mai mult…

Anunt vânzare imobile

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: –COMUNA GÂRBOVA,cu sediul în localitatea Gârbova,str.Văii nr.452,județul Alba,având CUI 4562044,TEL.0258/748118,FAX.0258/748101,e-mail-girbova@ab.e-adm.ro. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special Mai mult…

Anunt sedinta ordinara publica 31.07.2020

ROMANIA JUDETUL ALBA PRIMARIA GÂRBOVA Str. Vaii nr.452,tel.0258748118,fax 0258748101 E-mail girbova@ab.e-adm.ro NR.3715 din 24.07.2020 A N U N Ț ========== În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că Mai mult…

Anunț informare

Vă informăm cadastralele din sectoarele nr. 6,14,44  afișate pentru întăbularea gratuită din Com. Gârbova afișate din 18.05.2020-16.07.2020: -SECTOR 6-RECIU-  VIILE DIN JOS-2106/ -VOALĂN-2078, 2082 -FINAȚE(PE LUNCĂ)-2034 -CURECHI DIN JOS DE DRUM-2027 -DUPĂ DEAL -2043/1 -FATA ARSĂ-2043 -DIN VII ÎNAINTE-2043 -PARĂUL Mai mult…

Anunț ședință Consiliul Local 24.04.2020

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 24.04.2020,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.23/16.04.2020. PROIECT   AL   Mai mult…