Anunt vânzare imobile

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: –COMUNA GÂRBOVA,cu sediul în localitatea Gârbova,str.Văii nr.452,județul Alba,având CUI 4562044,TEL.0258/748118,FAX.0258/748101,e-mail-girbova@ab.e-adm.ro. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special Mai mult…

Anunt sedinta ordinara publica 31.07.2020

ROMANIA JUDETUL ALBA PRIMARIA GÂRBOVA Str. Vaii nr.452,tel.0258748118,fax 0258748101 E-mail girbova@ab.e-adm.ro NR.3715 din 24.07.2020 A N U N Ț ========== În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că Mai mult…