Anunț ședință CL extraordinară în data de 15.04.2019, ora 8:30

În baza Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată cu modificările şi completările ulterioare,prin prezenta a.ducem la cunoştinţa publicului că în data de 15.04.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova şedinţa extraordinară publică convocată prin Dispoziţia primarului nr.57/11.04.2019. PROIECT AL Mai mult…

Anunț ședință CL 15.02.2019

ln baza Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administratia publică ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.anunţăm public că in data de 15.02.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova, sedinţa ordinară publică convocată prin Dispoziţia primarului nr.22/8.02.2019,cu următorul, PROIECT AL ORDINII DE ZI Mai mult…