Anunț informare

Vă informăm cadastralele din sectoarele nr. 6,14,44  afișate pentru întăbularea gratuită din Com. Gârbova afișate din 18.05.2020-16.07.2020: -SECTOR 6-RECIU-  VIILE DIN JOS-2106/ -VOALĂN-2078, 2082 -FINAȚE(PE LUNCĂ)-2034 -CURECHI DIN JOS DE DRUM-2027 -DUPĂ DEAL -2043/1 -FATA ARSĂ-2043 -DIN VII ÎNAINTE-2043 -PARĂUL Mai mult…

Anunț ședință Consiliul Local 24.04.2020

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 24.04.2020,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.23/16.04.2020. PROIECT   AL   Mai mult…

Convocare ședință ordinară publică în data de 30.01.2020, ora 8:30

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 30.01.2020,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.4/23.01.2020. PROIECT   AL   Mai mult…

Anunț închiriere pășune – 14.01.2020

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: –COMUNA GÂRBOVA,cu sediul în localitatea Gârbova,str.Văii nr.452,județul Alba,având CUI 4562044,TEL.0258/748118,FAX.0258/748101,e-mail-girbova@ab.e-adm.ro. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea Mai mult…

Anunț convocare ședință publică ordinară în data de 19.12.2019

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 19.12.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.147/12.12.2019. PROIECT   AL   Mai mult…