Anunt public convocare sedinta

ROMANIA JUDETUL ALBA PRIMARIA GÂRBOVA Str. Vaii nr.452,tel.0258748118,fax 0258748101 E-mail girbova@ab.e-adm.ro 4209 din 24.08.2020 A N U N Ț ========== În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că Mai mult…