Anunț ședință CL extraordinară în data de 15.04.2019, ora 8:30

În baza Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată cu modificările şi completările ulterioare,prin prezenta a.ducem la cunoştinţa publicului că în data de 15.04.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova şedinţa extraordinară publică convocată prin Dispoziţia primarului nr.57/11.04.2019. PROIECT AL Mai mult…