Anunț ședință CL 15.02.2019

ln baza Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administratia publică ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.anunţăm public că in data de 15.02.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova, sedinţa ordinară publică convocată prin Dispoziţia primarului nr.22/8.02.2019,cu următorul, PROIECT AL ORDINII DE ZI Mai mult…