Anunț convocare ședință publică ordinară în data de 19.12.2019

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 19.12.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.147/12.12.2019. PROIECT   AL   Mai mult…

Anunț ședință CL extraordinară în data de 15.04.2019, ora 8:30

În baza Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată cu modificările şi completările ulterioare,prin prezenta a.ducem la cunoştinţa publicului că în data de 15.04.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova şedinţa extraordinară publică convocată prin Dispoziţia primarului nr.57/11.04.2019. PROIECT AL Mai mult…