Proiecte

*EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA - LOCALITATEA GÎRBOVA, COMUNA GÎRBOVA, JUD. ALBA - suma = 282.420,44 lei+TVA

*EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APA UZATA IN LOCALITATEA GÎRBOVA, COMUNA GÎRBOVA, JUD. ALBA - suma= 597.564,22 lei+TVA

-Executant SC ALBANIC SERVICE SRL cu sediul in Alba Iulia
-Durata contractului este 10 luni adica 03.12.2012 - 02.10.2013

*Inceperea lucrarilor de reparatii curente la Caminul Cultural nr. 2 din Gîrbova (cu destinatie sala de activitati sportive)
*Proiect masura 322- "Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
Titlul proiectului : Modernizare infrastructura rutiera in comuna Girbova, infiintarea sistemului de colectare si tratare ape uzate, infiintarea retelei de apa in localitatea Girbova, dotari specifice unui centru multietnic-expozitie etnografica, amenajat in primaria Girbova, infiintarea si dotarea unui centru after school in localitatea Girbova, comuna Girbova, Judetul Alba.
La data 15.06.2010 s-a semnat contractul de finantare NR C322010970100060