Financiare&HCL

Situatia indicatorilor cu privire la executia bugetului local pe anul 2016


Bugetul previzional pe anul 2017


Bugetul pe anul 2016 Local, Sectiunea Functionare Sectiunea Dezvoltare, Investitii


Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2016, privind nivelul taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017. Anexa la HCL 85/2016

Hotărârile Consiliului Local nr. 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 26/2016, 27/2016, 37/2016, 47/2016, 58/2016, 71/2016, 81/2016


Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2016 privind aprobarea cotelor lunare de carburant


Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2016 privind aprobarea proiectarii si construirii unui teren de sport


Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2016 privind aprobarea proiectarii si construirii unei sali de sport


Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2016 privind cooperarea cu satul Costangalia, Republica Moldova


Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2016 privind adoptarea bugetului local pe anul 2016


Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2016 privind acoperirea golului de casa


Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2016 privind acoperirea definitiva a deficitului pe anul 2015


Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2015 privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2015 privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016